กิจการปลูกต้นไม้ขายเป็นการค้าของครอบครัวนับตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายแล้ว มาถึงทุกวันนี้คุณแม่ของเราก็สานกิจการต่อ เนื่องด้วยคุณแม่เป็นผู้เดียวในบรรดาพี่น้องทั้งสามที่ได้ช่วยเหลือคุณตาคุณยายมาแต่เป็นเด็ก คุณแม่จึงมีความชำนาญในการดูแลต้นไม้ อีกทั้งคุณแม่ได้บอกเราว่า คุณแม่รักและมีความสุขมากเวลาอยู่กับต้นไม้ มันทำให้ชีวิตเรียบๆ [Continue reading…]